.comment-link {margin-left:.6em;}

Tuesday, August 30, 2005

Systeemkaart

De systeemkaart die ik op step gebruik:

Bovenste helft:

Stayman relay, Jacoby voor h/s, CBS, 4sa 40-1-2-3, Unus. sa, Michaels
info+neg+resp-dbl t/m 4R, ZWAK sprongvolgbod
SIGN: h-l=aan/even, "trump echo"
UITK: 4e, Xx, vs.SA:Xxx, vs.troef:xxX

resp-dbl alleen na raise
geen support-dbl

Onderste helft:

1♣ 3+, evt 14-16sa via sa rebid als we 11-13sa spelen
1♠ 5+
1sa=14-162♠=♣/-Staym3X=6+, MF
2♣ sterk
2♠ zwakke twee
2sa=20-223♠=♣/-Staym4X=6+, MF

neg-dbl alleen na 1♣♠ van p
geen 8-11: 1-(2♣)-2♠=5+krt, 10+pt
1sa-(dbl)-rdb="forcing to 2♣", -pas="to play", verder "systems on"
4e klr MF
Truscott
sos-rdb
Ook op 1sa volgbod "systems on"
Nwe kleur 3-nivo F, ook als p een volgb had: (1)-1♠-(3)-3=F
geen herenvraag
Dit is een eenvoudig systeem, waarbij ik graag een 11-13 sa opening speel als partner dat wil. Met de 11-13sa is het systeem aggressiever en dat is wel nodig tegen sterkere tegenstanders. Conventies zoals DONT werken niet zo goed tegen de 11-13sa als tegen de 15-17sa omdat het gevaarlijker is om er in te komen: de partner van de 11-13 1sa openaar heeft gemiddeld meer punten en daardoor kunnen lichtzinnige acties vaker bestraft worden.

Ik speel liever geen multi en Muiderberg en andere in Nederland populaire conventies, omdat ik graag een systeem speel zoals in de boeken van Mike Lawrence, zie ook zijn website. Alleen 1sa forcing na 1/♠ is wat ongewoon voor step dus die staat even niet op de systeemkaart.

Extra (van Mike Lawrence):

Uitkomen

Met AH doubleton de heer, met AHx(xx) de aas.
Met AHB10xx de heer, partner dient de vrouw te deblokkeren, en anders distributie te geven (h-l = even).

Tegenspel

Op de eerste plaats een aan- of afsignaal (hoog=aan). Als dat geen zin kan hebben dan een distributiesignaal (hoog=even). Als dat ook geen zin kan hebben dan pas kleurpreferentie volgens Lavinthal (hoog=hoogste overgebleven kleur).
With some exceptions, the rule for a defender is to return his original fourth best card if he had four or more and to return his highest remaining card when he began with two or three.

In derde hand:
Als het niet mogelijk dat je een belangrijke hoge kaart hebt in een kleur dan geef je een distributie-signaal.

Openingen

2♣ opening
An opening 2♣ bid shows 22 or more HCP or a nine trick hand. The bid is forcing to game unless the opener rebids 2NT or rebids the same suit twice.

Derde hands openingen kunnen aanzienlijk lichter zijn.

Nadat WIJ openen

1♣-(pas)-3
Shows a weak hand with seven modest hearts and 4 shows a weak hand too but with even longer hearts.

1-(pas)-1-(pas);  1sa-(pas)-3
Forcing.

Een 2 over 1 antwoord is MF tenzij openaar 2sa herbiedt of tenzij antwoorder zijn kleur herhaalt.

1-(1♠)-2♠*

When partner opens the bidding with one of a major and there is an overcall, a cue bid by responder shows a balanced game forcing raise. You promise at least four card support for the major.

1sa-(2♠)-dbl
We spelen ook negatief doublet als partner 1sa heeft geopend. Het doublet belooft 20 of meer punten samen en het belooft een vierkaart in de ongeboden hoge kleur(en). Dit houdt ook in dat we geen "systems on" meer spelen als het volgbod na 1sa anders is dan "dbl". Dus verder 1sa-(2♣)-2=4-krt (zonder een 4-krt ♠, of een 5-krt ) en 1sa-(2)-2♠=5-krt (want neg. dbl beschikbaar voor de 4-krt).

2-(dbl)-3♣*

When your partner makes a preemptive two or three bid and your RHO makes a takeout double, it is effective to play that a bid by you in a new suit says that you want partner to lead that suit. You promise trump support for partner, he is to return to his suit if the next player passes.

Verder bieden na de zwakke 2 opening staat apart beschreven.

Nadat ZIJ openen

(1♣)-pas-(pas)-1sa
A NT call here in the balancing seat shows around 12 to 16.

(1♣)-pas-(pas)-2sa

The unusual notrump is not in effect after a one bid is passed out. 2NT is natural, 19-20.

Soms is een sprongvolgbod toch sterk
Een sprongvolgbod is zwak maar er zijn uitzonderingen. Het heeft in het algemeen geen zin een sprongvolgbod zwak te spelen als de tegenstanders al veel van elkaar weten.
In 4e hand na 1X-pas-pas-? is een sprongvolgbod sterk: ca. 12-16 pt, goede 6krt.
Als de tegenstanders een fit hebben gevonden, na bijvoorbeeld 1X-pas-2X-? dan is een sprongvolgbod sterk.
Een sprongvolgbod is niet zwak na een preemptieve opening, ook niet na multi.

(1)-2-(pas)-2♠
Niet-forcing, maximaal ca. 10 punten

(1)-2♣-(2)-4/5♣

A jump raise of an overcall by partner is preemptive showing four or more trumps, good shape, and in the area of three to six high card points.


Saturday, August 27, 2005

Spel 2

Tegen dezelfde tegenstanders die net 6S uitboden in spel 1 spelen we nu met mij, West, als deler en wij kwetsbaar en zij niet. Ik heb nu een veel betere hand:

Eens kijken of ik de handen niet met nog eenvoudiger code kan laten zien, zonder <div> tags. Het kan volgens mij gewoon met alleen <span> tags en de style="position:absolute;left:..." code, en dat is ook meer compatible, zodat ik makkelijker offline spellen kan beschrijven.

Nieuwe:


8
A H 9 5 3
8 7
A H B 9 6

Oude: WEST
♠ 8
A H 9 5 3
8 7
♣ A H B 9 6


Ik open 1h, links volgt 2r, partner steunt met 2h en rechts van mij komt nu 2s. Waar zitten de punten? Ik heb er 15 en kan er behoorlijk wat bijtellen voor mijn verdeling, en ik ga ervanuit dat mijn partner er tenminste 5 heeft, zodat we waarschijnlijk ook nog gewoon de meerderheid aan punten hebben. Maar zeker weet je niks op step, waar je, zeker in het begin, met onbekende partners speelt.

Ik besluit 4h te bieden, en daarmee is het bieden nog niet klaar:

WEST   NOORD  OOST   ZUID
1h     2r     2h     2s
4h     4s     5h     5s
dbl    pas    pas    pas

Ik mag uit. Ik kijk eerst maar eens even met een hoge harten:

 

♠ 9 4 3
B 7
A H 9 5 4
♣ 5 4 2

 
     O
N        Z
     W


♠ 8
A H 9 5 3
8 7
♣ A H B 9 6Een slecht 4s bod van Noord dus. Het resultaat is min 5, 1100
voor ons, en +10 IMP.

Het hele spel:


W / OW♠ H V 7
V 8 4 2
V 10 2
♣ 10 8 7


 

♠ 9 4 3
B 7
A H 9 5 4
♣ 5 4 2

 
     O
N        Z
     W

♠ A B 10 6 5 2
10 6
B 6 3
♣ V 3

♠ 8
A H 9 5 3
8 7
♣ A H B 9 6

Het tegenspel was verder niet zo interessant.
Friday, August 26, 2005

Spel 1

We spelen Butler op StepBridge, en de tegenstanders hebben samen 2 niveaus meer dan wij. Ik zit West, Zuid (rechts van mij) is deler en zij zijn kwetsbaar en wij niet. Ik heb:
 WEST
♠ 8 7
V 10 9 6 5
  10 9 4
♣ 10 9 4

Ik verwacht niet zo veel van deze hand. Misschien dat drie keer de 10 9 combinatie nog een rol kan spelen. Zuid opent 1k en ik pas. De tegenstanders produceren nu ongestoord dit biedverloop:

WESTNOORDOOSTZUID

1♣
pas1pas2SA
pas3♠pas6♠
paspaspas


Mijn partner mag uit en start met s10. Dat kan wel eens goed zijn want ze hebben spellen met meerdere kleuren, dus misschien willen ze wel heen en weer troeven.

Zoals verwacht mocht worden verschijnt er een hele sterke dummy:

 
     O
N        Z
     W
♠ A 6 4 2
4
  A H 8 7
♣ A H V B


♠ 8 7
V 10 9 6 5
  10 9 4
♣ 10 9 4


De leider speelt s2 in de dummy, ik s7, en neemt de slag in de hand met sH. Vervolgens worden 12 slagen geclaimd!

Het hele spel:

Z / -

♠ 10 5 3
A B 8
  6 5 3
♣ 6 5 3 2 

♠ H V B 9
H 7 3 2
  V B 2
♣ 8 7

 
     O
N        Z
     W

♠ A 6 4 2
4
  A H 8 7
♣ A H V B
♠ 8 7
V 10 9 6 5
  10 9 4
♣ 10 9 4


Het spel kostte ons 9 IMPs, 8,5 gecompenseerd. Pfoeh!


Eerste blog op blogspot

In deze blog ga ik spellen beschrijven die ik op StepBridge heb gespeeld. Gewoon leuk om later nog eens te lezen.

Test bridge-handje:

♠ A H V 10
B 8 9
B 6
♣ H B 10 8

De code die hiervoor nodig is:

<div style="margin-left:5%;">
&spades; A H V 10
<span style="color:red;">&hearts;</span> B 8 9
<span style="font-family:serif;color:red;font-size:135%;margin-left:1px;">&diams;</span> B 6
&clubs; H B 10 8
</div>
Pffff!

Maar het is beter dan wat ik eerder probeerde met TABLE en .gif bestandjes.

De eerste spellen hier zullen misschien niet zo interessant zijn, ik ben nog flink aan het stoeien met HTML en CSS code om het er mooi uit te laten zien, dat is niet zo simpel als het zou moeten zijn!

Google
Web jfjacob.blogspot.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?