.comment-link {margin-left:.6em;}

Thursday, September 01, 2005

Weak Two's

Een beschrijving van de zwakke twee opening, in het Engels, staat op de website van Eddie Kantar.
Antwoorden op 2X:

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home
Google
Web jfjacob.blogspot.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?