.comment-link {margin-left:.6em;}

Tuesday, November 15, 2005

Spel 8

Niemand is kwetsbaar en je hebt jezelf de volgende hand gedeeld:
9
H B 7 6 4 3
A H 10 6 4
8
Ik koos ervoor om 1 te openen. Partner antwoordt 1♠, dat was te verwachten, en je herbiedt 2. Parnter steunt nu de ruitens met 3. Dat is mooi, daar klaart je hand aardig van op. Als je nu past en de tegenstanders blijven stil dan heb je zeker een plusscore. Ik bood 3 want 4 zou best nog wel eens kunnen zitten. Partner biedt nu 3sa. Wat nu?

Na 3 heeft partner weinig biedruimte over en met een klaverstop zal hij 3sa niet gauw voorbij willen. Maar 3sa lijkt me niks met deze 6-5. Omdat partner ook wel geen doubleton harten zal hebben spring ik maar naar 5. Een 4 bod lijkt me toch niet duidelijk, is dat nu forcing of niet, dus dan maar gelijk 5, duidelijk bedoeld als een eindbod. Een plusscore is nu niet zeker meer.

Mijn linker tegenstander doubleert, iedereen past verder, en de uitkomst is 3.

Z / - A 8 5 3
5
B 9 7 5 2
H 7 5

N
W        O
Z

9
H B 7 6 4 3
A H 10 6 4
8

Z/- WESTNOORDOOSTZUID

1
pas1♠pas2
pas3pas3
pas3sapas5
dblpaspaspas

Je speelt klein in de dummy en neemt V van rechts met de aas. Hoe nu verder?

De tegenstanders hebben 21 punten samen en 8 schoppens en 9 klavers. West heeft niet geboden over 1, dat is onwaarschijnlijk met 1 of 2 hartens in West, het is waarschijnlijker dat er 4 zitten. Je zult de hartens hoog moeten troeven, stel dat die 4-2 zitten, hoe moet dat dan? Dan heb je na het spelen van de 1e hartenronde nog 4 entrees in je hand nodig: 3 om een harten te troeven en de 4e om bij de 2 dan vrije hartens te komen. Je hebt nog 4 troeven in je hand en dat zijn de enige mogelijk entrees, dus je moet aan de hartens beginnen voordat je nog een rondje troef speelt. Je kunt B spelen om West te plagen, mocht A bij West zitten en V bij Oost, dan is het niet zo makkelijk voor West om het aas te duiken.

Thursday, November 10, 2005

Tegenspel en vertrouwen

Je speelt 4 tegen en je partner komt uit met ♠4. Zuid is de leider en opende 1sa (15-17) en ze kwamen via Jacoby in de manche. In dummy ligt ♠92 en zelf heb je ♠B65. Je speelt ♠B en de leider neemt de slag met ♠A.

92
♠4 N B65
W        O
Z

Wat weet je nu allemaal?

Partner startte met een kleintje en heeft dus een honneur. Kan het van ♠Hxxx ofzo zijn? Nee want dan neemt Zuid de slag met ♠V. Kan het van ♠Vxxx zijn? Ja dat kan en dan heeft Zuid ook ♠H. Kan partner ♠H hebben? Nee want van ♠HVxx komen we met de H uit. Er is ook nog de mogelijkheid dat partner een rotstart had, van ♠10xxx ofzo, maar de rest van de dummy wijst hier niet op. Het lijkt een normale uitkomst van ♠Vxx(x) dus het is nu bekend dat Zuid ♠AH heeft.

We kunnen de ♠3 niet zien, als de leider die heeft dan heeft partner er 4, en anders 5, want we spelen 4e van boven. Partner kan ook nog een driekaart schoppen hebben als de leider 1sa opende met een vijfkaart, sommigen doen dat, als het goed is staat dat op hun systeemkaart.

Conclusie: De leider heeft ♠AHx of ♠AHxx.

Als ik al teveel spellen heb gespeeld, en in een te hoog tempo, iets wat je op Step gauw overkomt, dan merk ik dat ik te lui raak om zo'n op zich simpele conclusie als boven af te leiden. Dan stop ik meestal, want zulke clous achterhalen is nu juist leuk bij bridge, vind ik. En het scheelt trouwens ook tijd en moeite, en nullen. Neem de moeite om de conclusie eventjes te onthouden totdat het spel afgelopen is. Prent het in je geheugen, of "visualiseer" het even ofzo:
"De leider heeft ♠AHx(x)".
Verderop in het spel krijg je informatie over de andere punten, en over de verdeling. Als je dan terug moet naar "hoe was het ook alweer met de schoppens" dan raak je doodmoe. Een conclusie zoals boven onthouden is veel makkelijker. Bridge is eigenlijk een soort training in alleen relevante dingen onthouden. Voor je het weet, weet je dan vrijwel alles.

Soms gaat het mis. Dan blijkt partner van ♠HV43 met de 4 uitgekomen te zijn, zomaar. Verderop in het spel dacht je alle punten van de leider te weten en speel je partner op H ofzo en bega je een fout doordat dat dan niet klopt. "Jamaar ik wilde de leider niet verklappen dat ik ♠HV had". Tsja, sorry p maar ik wil niet meer, ik open wel een nieuwe tafel dan.

Monday, November 07, 2005

Italie wint de Bermuda Bowl

Het was erg leuk om wat Bermuda Bowl (BB) wedstrijden te kunnen volgen via BBO. Sommige commentators waren echt goed, en sommigen deden het ook met humor, zoals de commentator met de nickname "brolucius" (Dat is David Bird, auteur van boeken over bridgende monniken waarin ene "brother Lucius" vaak een hoofdrol speelt).

Italie kampioen, gefeliciteerd!

Sommige wedstrijden kun je met commentaren en al later afspelen, via de BBO "Library". Helaas krijg je dan soms het commentaar van een andere wedstrijd, het zullen wel kinderziekten zijn in de software.

Ik zag dat het Italiaanse paar Fantoni-Nunes (Fantunes genoemd door de commentatoren) de 2M openingen spelen als 10-13 (goede 9), 5-krt, ongebalanceerd. Dan zijn je 1M openingen dus 14+, lijkt me wel wat. Ik voeg dat toe aan mijn JJ4x4 systeem, eens proberen hoe dat gaat, maar dan 2M als simpel 9-13 met een 5-kaart, dus ook gebalanceerd want anders is 1M niet meer altijd 14+ en dat lijkt me nou juist handig.

Thursday, November 03, 2005

JJ4x4

Ik heb ook een 4444 systeem. Een 4444 systeem is volgens velen leuker dan een 5M systeem, heeft minder afspraken nodig, maar vergt meer van je kaartwaardering om het goed te doen. Leuk als je ervan houdt om 1♠ te kunnen openen op een vierkaart!

Het systeem heet "JJ4x4", uitgesproken als "Jeep".

Ik heb het gebaseerd op Engels Acol, uitgebreid met 2/1 MF, minor-suit-Stayman in plaats van Baron, andere 2-openingen, en alle soorten take-out doubletten op deelscores. Bijzonder is dat spellen met 10-13 punten en een 5-kaart hoog met 2M geopend worden.

De gedachte achter het systeem is dat het leuker is om een 4444 systeem te spelen maar dat het toch competitief moet zijn. De 1/♠ openingen worden alleen met gezonde handen gedaan, zodat het biedverloop erna makkelijker is dan wanneer het ook met zwakkere handen gedaan kan zijn. Dit heeft meteen tot gevolg dat het nu mogelijk is om 2/1 MF te spelen na een 1M opening en toch een 1sa antwoord als niet-forcing te behouden. De zwakke sans zit erbij omdat ik het leuk vind om die te spelen en hij past ook heel mooi in het systeem. De regel "dbl nooit voor straf op een deelscore" zit erbij om alle misverstanden op dit gebied te voorkomen en omdat hij in de praktijk erg goed blijkt te werken. Als het in ingewikkelde situaties niet duidelijk is of het dbl "support" of "responsive" ofzo is dan moet je maar verzinnen hoe je het zelf graag zou spelen, waarbij je als richtlijn neemt dat het kort is in de kleur of kleuren van de tegenstanders.

Systeem JJ4x4:
4444 met zwakke sans, 2/1 MF na 1M, en dbl op deelscores is nooit straf.
1sa=11-13: Stayman;Jacoby;2♠=minor-suit-Stayman;3X=MF
2♣=zw./sterk/23-4sa
2=multi/25+sa: -2sa-3♣=min, 3=min♠, 3=max♠, 3♠=max
2=5-kaart, 10-13 pt: -2sa-3=10-11
2♠=5-kaart, 10-13 pt: -2sa-3♠=10-11
2sa=20-22: Niemeyer;Jacoby;3♠=minor-suit-Stayman;3sa=echt;4X=MF
4e kleur=MF;CBS;RKC1430;Swine;Michaels;Unusual sa;weak jumps
SIGN: hoog-laag = aan/even, Lavinthal, h-l in troef=oneven aantal troeven
UITK: 4e; A voor deblokkade of count; H voor aan/af;
De 14-16sa handen gaan via 1X en het goedkoopste sa rebid. Voor dit rebid slaan we een eventueel nog biedbare hogere kleur op 1-niveau over zodat we onze puntenrange duidelijk maken. De overgeslagen hoge kleur hoeft niet verloren te gaan want we spelen Check-Back-Stayman (CBS). Openaar belooft dus een 14-16sa met het goedkoopste sa rebid.

In bijvoorbeeld Standard English Acol open je met een 4441 met een singleton klaveren met 1 als je 12 punten hebt. Wij moeten dan 1 openen want 1 zou ongeveer 14 punten beloven.

De puntenranges in het systeem zijn richtlijnen, geen starre regels. Een 1/♠ opening belooft meestal 14 punten of meer, maar kan bijvoorbeeld ook gedaan worden met 13 punten en een zeskaart als je de hand te goed vindt om met 2/♠ te openen. Een ander voorbeeld is een 1sa opening met een fraaie 10-punter.

Extra afspraken voor Jeep

Nadat WIJ openen

1♣-(pas)-3
Shows a weak hand with seven modest hearts and 4 shows a weak hand too but with even longer hearts.

1-(pas)-1-(pas);  1sa-(pas)-3
Forcing.

1-(1♠)-2♠*

When partner opens the bidding with one of a major and there is an overcall, a cue bid by responder shows a balanced game forcing raise. You promise at least four card support for the major.

Aangezien we een zwakke sans spelen is het belangrijk om een fit te kunnen vinden als onze 1sa opening gedoubleerd wordt. We spelen hiervoor de Swine conventie. Samengevat:

1sa-(2♠)-dbl
We spelen ook negatief doublet als partner 1sa heeft geopend. Het doublet belooft 20 of meer punten samen en het belooft een vierkaart in de ongeboden hoge kleur(en). We spelen geen "systems on" meer als het volgbod na 1sa anders is dan "dbl". Dus verder 1sa-(2♣)-2=4-krt (zonder een 4-krt ♠, of een 5-krt ) en 1sa-(2)-2♠=5-krt (want neg. dbl beschikbaar voor de 4-krt).

2-(dbl)-3♣*

When your partner makes a preemptive two or three bid and your RHO makes a takeout double, it is effective to play that a bid by you in a new suit says that you want partner to lead that suit. You promise trump support for partner, he is to return to his suit if the next player passes.

Antwoorden op 2M:

Nadat ZIJ openen

(1♣)-pas-(pas)-1sa
A NT call here in the balancing seat shows around 12 to 16.

(1♣)-pas-(pas)-2sa

The unusual notrump is not in effect after a one bid is passed out. 2NT is natural, 19-20.

Soms is een sprongvolgbod toch sterk
Een sprongvolgbod is zwak maar er zijn uitzonderingen. Het heeft in het algemeen geen zin een sprongvolgbod zwak te spelen als de tegenstanders al veel van elkaar weten.
In 4e hand na 1X-pas-pas-? is een sprongvolgbod sterk: ca. 12-16 pt, goede 6krt.
Als de tegenstanders een fit hebben gevonden, na bijvoorbeeld 1X-pas-2X-? dan is een sprongvolgbod sterk.
Een sprongvolgbod is niet zwak na een preemptieve opening, ook niet na multi.

(1)-2-(pas)-2♠
Niet-forcing, maximaal ca. 10 punten

(1)-2♣-(2)-4/5♣

A jump raise of an overcall by partner is preemptive showing four or more trumps, good shape, and in the area of three to six high card points.


Google
Web jfjacob.blogspot.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?