.comment-link {margin-left:.6em;}

Thursday, November 10, 2005

Tegenspel en vertrouwen

Je speelt 4 tegen en je partner komt uit met ♠4. Zuid is de leider en opende 1sa (15-17) en ze kwamen via Jacoby in de manche. In dummy ligt ♠92 en zelf heb je ♠B65. Je speelt ♠B en de leider neemt de slag met ♠A.

92
♠4 N B65
W        O
Z

Wat weet je nu allemaal?

Partner startte met een kleintje en heeft dus een honneur. Kan het van ♠Hxxx ofzo zijn? Nee want dan neemt Zuid de slag met ♠V. Kan het van ♠Vxxx zijn? Ja dat kan en dan heeft Zuid ook ♠H. Kan partner ♠H hebben? Nee want van ♠HVxx komen we met de H uit. Er is ook nog de mogelijkheid dat partner een rotstart had, van ♠10xxx ofzo, maar de rest van de dummy wijst hier niet op. Het lijkt een normale uitkomst van ♠Vxx(x) dus het is nu bekend dat Zuid ♠AH heeft.

We kunnen de ♠3 niet zien, als de leider die heeft dan heeft partner er 4, en anders 5, want we spelen 4e van boven. Partner kan ook nog een driekaart schoppen hebben als de leider 1sa opende met een vijfkaart, sommigen doen dat, als het goed is staat dat op hun systeemkaart.

Conclusie: De leider heeft ♠AHx of ♠AHxx.

Als ik al teveel spellen heb gespeeld, en in een te hoog tempo, iets wat je op Step gauw overkomt, dan merk ik dat ik te lui raak om zo'n op zich simpele conclusie als boven af te leiden. Dan stop ik meestal, want zulke clous achterhalen is nu juist leuk bij bridge, vind ik. En het scheelt trouwens ook tijd en moeite, en nullen. Neem de moeite om de conclusie eventjes te onthouden totdat het spel afgelopen is. Prent het in je geheugen, of "visualiseer" het even ofzo:
"De leider heeft ♠AHx(x)".
Verderop in het spel krijg je informatie over de andere punten, en over de verdeling. Als je dan terug moet naar "hoe was het ook alweer met de schoppens" dan raak je doodmoe. Een conclusie zoals boven onthouden is veel makkelijker. Bridge is eigenlijk een soort training in alleen relevante dingen onthouden. Voor je het weet, weet je dan vrijwel alles.

Soms gaat het mis. Dan blijkt partner van ♠HV43 met de 4 uitgekomen te zijn, zomaar. Verderop in het spel dacht je alle punten van de leider te weten en speel je partner op H ofzo en bega je een fout doordat dat dan niet klopt. "Jamaar ik wilde de leider niet verklappen dat ik ♠HV had". Tsja, sorry p maar ik wil niet meer, ik open wel een nieuwe tafel dan.

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link<< Home
Google
Web jfjacob.blogspot.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?